Home » 3D-GPS

3D-GPS

Cornelisse maakt gebruik van de modernste technieken. Zo zijn wij sinds 2012 steeds meer toegelegd op het werken met 3D-GPS besturing. 3D staat voor driedimensionaal, GPS voor Global Positioning System. Door het systeem is het makkelijker in te schatten welk materieel en materialen nodig zijn en hoelang een project zal duren. Grotendeels van onze mobiele- en rupskranen zijn inmiddels 3D-GPS aangestuurd. Hierdoor kunnen we nauwkeurig en efficiënter te werk gaan, een voordeel in ons vakgebied.

Hoe werkt 3D-GPS

Aan de hand van een GPS satelliet ontvanger en een modem dat de positie van de machine en de positie van de bak bepaalt kan er enorm nauwkeurig en efficiënt gewerkt worden. De cabine is voorzien van een control box waarin 2D/3D autocad tekeningen en modellen via een USB stick ingelezen worden en vertaald worden naar visuele ondersteuning. Op basis van deze visuele ondersteuningsmiddelen kan de machinist exacte graaf- en of egaliseerwerkzaamheden uitvoeren. Door de nauwkeurigheid van het systeem, met een maximale afwijking van enkele centimeters, kunnen als het ware alle denkbare terreinmodellen in praktijk worden gerealiseerd. En dit alles zonder uitzetwerk en landmeters. De machinist krijgt een zelfstandige rol.

Voordelen 3D-GPS

  • Machineproductiviteit verbeterd, minder herstelwerk. Bespaart brandstof en machine uren.
  • Geen piketten of handmatig meetwerk, minder afhankelijk van uitzetter.
  • Fouten eerder opgemerkt tijdens werkvoorbereiding, voorkomt stagnatie.
  • Nauwkeurigheid gaat omhoog. Geen extra kosten door teveel ontgraven en materiaalverspilling.
  • Probleemloos werken in onzichtbare situaties als in water e.d.
  • Hoeveelheidsberekening eenvoudiger en nauwkeuriger.
  • Locatie wordt veiliger, minder werknemers op locatie.
  • Kosten voor grondwerkers/uitzetters kunnen deels worden bespaard.
  • Revisietekeningen, profielen en dergelijke geometrieën eenvoudig en digitaal uitwisselbaar.

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via 0318 – 47 18 18.